BEZOLEJOWE SPRĘŻARKI DO ROZDMUCHU OPAKOWAŃ PET


AF POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jana Galla 29c; 41-800 Zabrze
tel./fax. +48 32 276 00 69
biuro@afpolska.com.pl
NIP: 6511672695
KRS: 0000289918
REGON: 240684691
Wysokość Kapitału Zakładowego: 900.000 PLN
wpłacony w całości

Prezes Zarządu: Charles Delnoy
Członek Zarządu: Didier Rolin Jacquemyns
Christian Boon Falleur
Dyrektor Generalny/Prokurent: mgr inż. Rafał Tlatlik
tel. +48 664 958 999
rafal@afpolska.com.pl
Koordynator Obsługi Posprzedażnej: mgr Patrycja Szejn 
tel. +48 668 082 294
patrycja@afpolska.com.pl
Inżynier Serwisu: mgr inż. Krzysztof Wesołowski
tel. +48 664 957 555
krzysztof@afpolska.com.pl
Serwisant: Tomasz Bałdys
tel. +48 602 366 052
tomasz@afpolska.com.pl
Regeneracja zaworów: mgr Mariusz Sikora
tel. +48 602 779 111
mariusz@afpolska.com.pl
www.afcompressors.com
AF Polska